Σπουδαίες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω τηλεργασίας

Πήγαινε κάτω

Σπουδαίες ευκαιρίες απασχόλησης μέσω τηλεργασίας

Δημοσίευση  greekblogsbywomen Την / Το Κυρ Ιαν 20, 2013 11:10 pm

Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας κατά τα επόμενα χρόνια συγκεντρώνει ο τομέας της τηλεργασίας.
Μπορεί η τηλεργασία να μην είναι ο ιδανικός τρόπος εργασίας για όλα τα επαγγέλματα (για παράδειγμα όσα απαιτούν την προσωπική επαφή ή τη χειρωνακτική εργασία), αλλά αποτελεί μία πολύ σημαντική διέξοδο για συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας. Μερικές από τις κατηγορίες επαγγελμάτων που μπορούν να ασκηθούν μέσω της τηλεργασίας είναι οι εξής:

• Καλές Τέχνες
• Οπτικοακουστικά μέσα
• Εμπόριο
• Επικοινωνία
• Σχεδιασμός multimedia
• Εκπαίδευση
• Στελέχωση προσωπικού
• Management
• Σχεδίαση Γραφικών
• Χειρισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Εφαρμογές σχετικά με το Internet
• Δημοσιογραφία
• Νομικός, οικονομικός και κοινωνικός τομέας
• Marketing
• Πληροφορική και Νέες Τεχνολογίες
• Γραμματειακή υποστήριξη
• Μεταφράσεις

Επίσης υπάρχουν μορφές εργασίας που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός τηλεκέντρου. Τέτοιες είναι οι εξής:

• Συγγραφή, εισαγωγή και διαμόρφωση κειμένου
• Τηλεδιάσκεψη
• Μεταφορά υλικού και πληροφοριών
• Τηλεφωνικά κέντρα με διάφορες δραστηριότητες από το marketing της εταιρείας μέχρι την τεχνική της υποστήριξη
• Εισαγωγή δεδομένων
• Ενοικίαση εξοπλισμού (πολλά τηλεκέντρα ενοικιάζουν τον εξοπλισμό τους σε επιχειρήσεις που τον χρειάζονται)
• Γραμματειακή υποστήριξη του τηλεκέντρου
• Παροχή πληροφοριών (κυρίως μέσω Internet)
• Τουριστικές παροχές υπηρεσιών, κρατήσεις σε μεταφορικά μέσα, ξενοδοχεία
• Υπηρεσίες γραφείου
• Σχεδιασμός και εκδόσεις στον τομέα των multimedia
• Υπηρεσίες κινητών γραφείων
• Scanning
• Εκπαίδευση
• Μεταφραστικές υπηρεσίες
• Λογιστικές εφαρμογές και τήρηση αρχείων
• Προγραμματισμός
• Σχεδίαση ιστοσελίδων.

Ποιοι μπορούν να… τηλεργαστούν
Στις επωφελούμενες ομάδες μπορεί να ενταχθούν χιλιάδες συμπολίτες μας επί συνόλου τουλάχιστον 4.000.000 . Τέτοιες κατηγορίες είναι οι εξής:

1. Κάτοικοι απομακρυσμένων, ορεινών και νησιωτικών περιοχών
Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια ευάλωτη ομάδα η οποία λόγω του άσχημου επικοινωνιακού δικτύου - κυρίως τον χειμώνα - παραμένει εντελώς απομονωμένη. Συχνά αποκόπτεται και η τηλεφωνική επικοινωνία. Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών βρίσκονται έτσι στο έλεος των καιρικών συνθηκών. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η επικοινωνία και οι καλύτερες συνθήκες διαβίωσης που θα επέλθουν με την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας. Παραδείγματα τέτοιων κατοίκων στην Ελλάδα είναι οι νησιώτες της άγονης γραμμής καθώς και οι κάτοικοι ορεινών όγκων.

2. Γυναίκες με οικογενειακές υποχρεώσεις.
Εδώ γίνεται λόγος κυρίως για τις μητέρες που έχουν παιδιά στην βρεφονηπιακή ηλικία. Είναι πολύ φυσικό η μητέρα να μη μπορεί ή να μη θέλει να προσλάβει οικιακή βοηθό και να προτιμάει η ίδια να αναλάβει την ανατροφή των παιδιών της. Επίσης, σ' αυτήν την κατηγορία συμπεριλαμβάνονται και γυναίκες οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με τον ρόλο να φροντίζουν κάποιο άτομο προχωρημένης ηλικίας.

3. Νέοι άνθρωποι.
Είναι αυτή η κατηγορία των νέων που περιμένουν "αιώνια" να βρουν μια εργασία μέσα από αγγελίες ή που ακόμα δεν έχουν την δυνατότητα μετακίνησης ή και πληροφόρησης.

4. Άτομα με ειδικές ανάγκες.
Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετακίνησης λόγω σωματικής αναπηρίας. Οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν μπορούν να εργαστούν αλλά ούτε και να πληροφορηθούν ή και να εκπαιδευτούν γύρω από τις νέες τεχνολογίες, γεγονός που τους απομονώνει ακόμα περισσότερο κοινωνικά.

5. Κάτοικοι μεγάλων αστικών κέντρων.
Γνωστό το πρόβλημα της μετακίνησης και των αποστάσεων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρόκειται για μια χρονοβόρα και ψυχοφθόρα καθημερινή διαδικασία με ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο και προς το περιβάλλον (ρύπανση, θόρυβος, κυκλοφοριακή συμφόρηση). Η μετακίνηση πληθυσμών στα προάστια των μεγάλων πόλεων επιβεβαιώνει τη σοβαρότητα του προβλήματος.

Τα 10 βήματα για επιτυχή τηλεργασία
Ο δεκάλογος της επιτυχούς τηλεργασίας περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. Το σχέδιο οργάνωσης. Τρεις βασικές παράμετροι για να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά η σύγχρονη αυτή η μέθοδος εργασίας είναι οι εξής:

• Η θεμελίωση καλών σχέσεων μεταξύ τηλεργαζόμενου και επιβλέποντα
• Η δημιουργία ενός άνετου και λειτουργικού χώρου εργασίας
• Ο σωστός σχεδιασμός χρόνου και τρόπου εργασίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του επαγγέλματος

2. Διαχείριση εργασίας βάσει προκαθορισμένων στόχων (management by objectives). Πρόκειται για μια ευρέως διαδεδομένη μέθοδο εργασίας κυρίως στο εξωτερικό. Αυτή η πτυχή του management συνιστά:

• Ανάλυση των επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεώσεων
• Ορισμός των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν
• Χρονικός προγραμματισμός
• Επιμέρους και συνολική ανασκόπηση και αξιολόγηση

3. Σχεδιασμός εργασίας. Πριν ξεκινήσει να εργάζεται ο τηλεργαζόμενος, οφείλει να σχεδιάσει καλά τα βήματα που θα ακολουθήσει. Σε άμεση συνεργασία πρέπει να ζητήσει από τον manager το σύντομο προφίλ του συγκεκριμένου επαγγέλματος, το οποίο συνίσταται από τα χαρακτηριστικά και τις αρμοδιότητες του επαγγέλματος και από τις ικανότητες που θα πρέπει να έχει ο εργαζόμενος για να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

4. Οργάνωση της εργασίας βάσει καθηκόντων. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει λεπτομερή ανάλυση των καθηκόντων. Πρέπει να οριστούν οι στόχοι και ο τρόπος που θα επιτευχθούν. Ο σχεδιασμός του χρονοδιαγράμματος υπάγεται επίσης σ' αυτήν την ενότητα.

5. Τμηματική ανασκόπηση. Εδώ ο manager πρέπει από κοινού με τον τηλεργαζόμενο να ορίσει χρονικά σημεία θεώρησης και αξιολόγησης (milestones). Αυτά τα χρονικά σημεία θα πρέπει να διέπουν τη διαδικασία σε καθοριστικές στιγμές της.

6. Οργάνωση του χώρου και των λειτουργιών.
Κύριος υπεύθυνος γι’ αυτή τη διαδικασία είναι ο manager, ο οποίος πρέπει να ενημερώσει τον τηλεργαζόμενο για τα στάδια που θα αντιμετωπίσει στην πορεία, να οργανώσει το γραφείο του (τεχνολογικός ή άλλος εξοπλισμός), να του παρέχει διαρκή εκπαίδευση, να αναπτύξει τεχνικές επικοινωνίας, να εφεύρει τρόπους μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας και τέλος να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο στην εταιρεία για τηλεργασία.

7. Τεχνολογικό υπόβαθρο.

8. Αυτοαξιολόγηση του τηλεργαζόμενου. Ο τηλεργαζόμενος θα πρέπει να αυτοαξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν διαθέτουν όλοι οι εργαζόμενοι τα χαρακτηριστικά του τηλεργαζόμενου. Ο τηλεργαζόμενος θα πρέπει να κάνει μια απογραφή του έργου του και των προσόντων του προτού να είναι αργά και να καταλήξει αν τελικά η τηλεργασία είναι ο τρόπος εργασίας που του ταιριάζει. Επίσης πρέπει να διαπιστώσει αν αυτά που σχεδιάστηκαν τηρούνται τόσο από την πλευρά του όσο και από την πλευρά της εταιρείας για να διευκολυνθεί το έργο του.

9. Σωστή στρατηγική επικοινωνίας με τον manager και με το γραφείο. Επειδή δεν υπάρχει διαρκής και πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, υποχρεούται ο manager αφενός να ξεδιαλύνει απόλυτα τους στόχους και αφετέρου να ενεργοποιήσει σωστά κανάλια επικοινωνίας του τηλεργαζόμενου με τα γραφεία της εταιρείας. Ανά πάσα στιγμή ο τηλεργαζόμενος θα πρέπει να έχει πρόσβαση και επικοινωνία με τους αρμόδιους.

Η επικοινωνία αυτή δεν έχει μόνο σχέση με την εργασία αυτή καθ' εαυτή, αλλά και με το γενικότερο εργασιακό κλίμα (για παράδειγμα, επικοινωνιακή σχέση με συναδέλφους, ενημέρωση κ.λ.π.). Υπάρχουν διάφορες τεχνικές επικοινωνίας, μερικές από αυτές είναι η τηλεδιάσκεψη, η οργάνωση σε ομάδες επικοινωνίας κ.ά.

10. Έξοδα – Δαπάνες. Αφενός πρέπει να υπολογιστούν οι δαπάνες ώστε να εξοπλιστεί το γραφείο ή το τηλεκέντρο (επίπλωση χώρου, modem, PC, εκτυπωτής, τηλέφωνο, fax, αυτόματος τηλεφωνητής κ.ά.). Αφετέρου υπάρχουν τα τρέχοντα έξοδα, όπως το ενοίκιο του χώρου, το ηλεκτρικό ρεύμα, το τηλεπικοινωνιακό κόστος, το service των μηχανημάτων και τα αναλώσιμα, όπως μελάνι, χαρτί, δισκέτες και ότι άλλο χρειάζεται.


http://olafree.blogspot.gr/2012/05/blog-post_8929.html

greekblogsbywomen
Admin

Αριθμός μηνυμάτων : 67
Points : 146
Reputation : 8
Ημερομηνία εγγραφής : 17/01/2013
Τόπος : Thessaloniki

Επισκόπηση του προφίλ των χρηστών http://wahm.forumgreek.com

Επιστροφή στην κορυφή Πήγαινε κάτω

Επιστροφή στην κορυφή


 
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης